Thứ Sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2013

Viết sớ đầu năm, cúng giải hạn, ....

Thầy dũng: Thầy cúng gia truyền 7 đời
Nhận viết sớ đầu năm với giá: 5.000đ/1 lá sớ
Làm lễ đầu năm, cúng giải hạn, cúng sao giải hạn, giải hạn tam tai ... các bài cúng viết bằng chữ nho
Chi tiết quý khách liên hệ:
Điện thoại: 091.7878.332 (gặp thầy Dũng)

 Nội Dung Các loại Sớ :
+) Bộ Đàn Ngục :
- Khai phương 
- Phá ngục
- Quan xá
- Thỉnh xá
- Tiểu xá thư
+) Bộ độ âm :
- Điệp cấp
- Điệp phúc hồn
- Gíam kiều
- Biểu âm
- Chúng sinh
- Nhị thánh
- Phật âm 
- Tạ mộ
- Thần linh
- Thập điện
- Tiếp linh
- Trạng mã
- Trạng tam phủ độ âm
+) Bộ độ dương :
- Điệp cắt tiền duyên
- Điệp thiên quan
- Ngũ hổ
- Sớ sao
- Biểu dược sư
- Cô thần quả tú 
- Đồng gia
- Sớ gia tiên
- Sớ hầu 
- Sớ mẫu
- Sớ phật
- Sớ phúc thọ
- Sớ sơn trang 
- Sớ tam tai
- Sớ tiến < dâng > mã
- Sớ trần tiều
+) Bộ khánh trạch :
- Điệp thiên quan
- Sớ biểu mẫu
- Sớ thổ công
- Sớ trấn trạch
+) Bộ trấn trạch :
- Biểu dược sư
- Điệp thiên quan
- Sớ gia tiên
- Thần sài < Phần sài >
- Phật dương
- Sớ chúng sinh
- Sớ tam tai
- Thổ công
+) Cốt bát hương :
- Gia tiên
- Thần tài
- Thổ công
- Tổ cô, Mãnh tổ
+ Bộ tào quan :
- Công cứ tào quan
- Điệp hoàn tào quan
- Phật tào quan
- Thông hành âm
- Thông hành dương